Disiplina 3 on GNP

Disiplina……

isang salitang napakasimple ngunit bakit sadyang napakahirap isapuso….(part three)

Kapag bago tayong dating sa isang lugar, ‘di ba tayo ay nagmamasid muna bago tayo kumilos? Katulad na rin nang pagsali sa anumang organisasyon, ‘di ba tinitingnan muna natin ang interes at layunin bago tayo sumali? Paano ung katulad dito sa FB na bigla lang tayong isinali sa isang grupo? Ganoon din naman dapat ang ating gawin ‘di ba? Magbasa, magmasid. Kapag hindi akma sa ating interes, layunin at paninindigan sa buhay, umaalis tayo, hindi ba? Kung tayo naman ay manantili, magandang sumali tayo sa mga diskusyon at pagpapalitan ng kuru-kuro. Ibahagi din natin ang ating kaalaman.

Simple lang naman e. Bakit hindi tayo mag-post ng mga bagay naka-akma sa layunin ng grupo? Kung mga advertisements naman, puwede naman natin i-present ang mga ito sa paraan na naka-akma sa ikabubuti at nating mga Pinoy. Bakit natin uulit-ulitin ang mga ads? Napakaraming magagandang posts dito na sadyang nakapag-papaisip sa ating lahat pero natatabunan ng mga sari-saring ads.

Disiplina sa sarili………..maliit na bagay pero napakahalaga……..

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s