Aini, Sinulat Na Cu

Bull’s eye! Mituran cung tune’t tutu. Caiari cung binasa ini: http://siwalangsinukuan.wordpress.com/pamanigaral/

Pamuclat pamu, e cu na balung sabian quing Amanung Sisuan. Macananu cu caia macapagcudtang masalese?

Ua naman, paniualan cung ing pamisulat, anti ia mu quing cacatac. Oneng paniualan cu naman a sadiang malagua ing manuru quesa quing daptan o gauan mu ing mismung simbitla mu.

Mamie cu mu sanang comentu quing macapasquil a ian. Oneng acarinaian cung icabit carin ing canacung comentu aniang iquit cu deng aliuang comentu. Baquit amo? O caiabe cu pin pala careng Maquipasari quing bilungan aita e! Caibat aquit da reng talabasa ing metung careng maquipasari e bisang (e biasang) susulat?! Nuco! Siguradung e mu saping o sagap ing tacman cu careng caiabe cu carin – figuratively, of course. I hope. (Lauen iu na, e cu taganang misadsad a e misamut ing Ingles ne? Macananu uari ing “figuratively, of course. I hope,” quing Capampangan?)

Nanu na pala ing sinabi na? “E mu na panenaian isable ra ca queng bacud-alambri at palangui ra cang anti’ng daing.” Aro! Ayni o, susulat/cacatac na cu!

Quetang mitagan cung blog a pacasalicut cu at anga man ngeni, ala man apulung catau deng maquibalu, asambitla cu na carin a tatacut cung sumulat pasibaiu. Oneng ngana pin nining saneseng ibat quing bilungan, anti ia mu pin naman quing simpling cacatac ing pamaniulat. Caralas cu pamong cacatac ngeni quing facebook patungcul careng mialiuang issues. Cadalasan mu pin quing amanung Ingles.

Oneng carin, mangacuiad mu deng cacatac cu. Caibat atin maquibat. Caibat maquibat cu naman. Ini, acung dili. Anti cung magsabi-sabi. Mag-monologue. Paquiramdam cu ita uli na ning cacarugan cu ing pamaniulat. Lalus na ngening miabe cu rugu carening matenacan a talasulat at poeta. Pota ing isulat cu matsura ia, lunto la pang macarine deng caiabe cu.

Dirinan cu lang camarinaian. Pota atin macasabi carelang ot ninanu la at meluse-luse la at aisip dang iabe ing anti cacung alang beluan. Ita ing mabaiat cung sangcan quing panaun a iti. Quing panga-abe cu quing bilungan a ita, lalus cu iatang metaloti.

Quing cadaldal cung ini, dacal cu taganang asulat. Lauen iu, mecaba ne ini, e uari? Oneng masalese ne man caia ini? Istu ia caia pangasulat? Ing pangagamit da reng amanu? Ing pangagaua da reng sentences? Ing pangabalangcas? Minie ia caiang tula o sora? Aili o sibactung?

Bala na. E na cu siguru “misable quing bacud-alambri” uling quinatac na cu. Mecad palangian da na cu mung “anti’ng daing” uling macasorang babasan ining quetac cu.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s