Katahimikan sa Kadiliman

Walang umiihip na hangin.
Walang pumapatak na ulan.
Walang humuhuning kuliglig.
Walang tumitilaok na manok.
Walang ngumingiyaw na pusa.
Walang tumatahol na aso.
Walang umu-ungang kalabaw.

Tapos na nga ba?
O nagbabadya?

Posted from WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s