Catac Pamangan

Aniang misan, pacanan da cung bibingca. Maintun cung maragul a mabilog a pamangan. Calaue cu, mangalati lang maputing mabilug a mamasa-masang tinape a e minalsa at atin macatugtug a gata.

Ing tortang paboritu cu, balu cu ia pin itang giniling a babi a atin patatas ampong carrots, mamun a macabacnal ia pala queti. Ing babing pantunan cu, tinape ia pala.

Metung pang buri cu, ing menudu. Ausan deng inatayan. E cu pamo mamangan ate. Patie maglutu iang menudu ing asaua cu, e que paragdag tagana ing ate. Sane cu naman a pabucal pamu ngan baiu ia milutu a final.

Ana cung caburing maniltilan patis. Angguiang adobu ia pa, maniltilan cu pa rin patis. Patie mang-guisa cami, caiabe tagana ing patis ban mabanglu ampong maniaman ing lulutu. Ing patis pala queti, toiu ia. Ta apang-guisa que ing toiu queng bule baluga o queng pacbet?

Ing baguc queti aneng calangi. E cu acuang micasuelu cabang gagamitan que ita queng pamaglutung pacbit. Isipan cu, macananu pa caia patie miglutu cung begucan? Calangi na rugu.

E de iata capangan queti ing sigang. Caluat cu na queti dapot e cu pa menaquit sigang. Ing acasanaian cu pamo, mialiuang sigang. Sigang sampaluc. Sigang camias. Bulanglang. Ala cu pa iatang apansingan pun biabas queti a.

Ing tostadu da, e man lupang metusta ing biscuit da.

Manucnangan cu pamo sa queti. Cailangan pin manalacad cung sariling bale at siguraduan cung reng sangcap a buri cu, atin cung paca-stock. Aniang misan a aldo, sinaua cung dirutnan ngan reng tindaan queng palengqui uli’ng manintun cung pancake/chocolate syrup. O simap balu da ne man oneng ala pin canung available.

Panupaia careng Sugbuanon a maca-intindi carening peniabi cu. Ing tastebuds cu Capampangan ia tagana. Mamangan na cu man masalese queti. Menaba na cu pin man iata e. Oneng ing love affair queng pamangan paintunan que. Alaiu queti ita. Basta mamangan mu uli’ng oras pamangan at dapat mangan ban e dumanup.

Posted from WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s