Lugud a e Manaquit

Pecacaroc-caroc ne man ning metung a anac, para careng queiang pengari, maiap ing carelang anac. Queng pusu ning pengari, balu na ing sablang catutuan dapot pauli na ning queiang maniampucaquing lugud queng queiang anac, e ne aggiu ning queiang dila a sambitlan ing catutuan.

Ita ing tune a lugud a e manaquit.

Oneng macananu nung pauli ning e maiap a dapat na ning anac, mibili ia queng micailangan? Macananu nung atin aliuang taung mibili queng micailangan?  Macananu nung bie ne ing maca-taia?

Angga nucarin baiu mibulus queng pangagapus ing dila na ning pengari? Angga nucarin baiu ne arapan ampong tanggapan ban midinan siuala ing catutuan?

“Anac ia pa casi.” “Tumua ia rin.” “Mabiasa ia mu rin.”

Ua, tumua ia pin. Ing cutang, taquiqui ia naman caia ing queiang isip? Ua, mabiasa ia pin. Ing cutang, mabiasa ia caiang itulid reng paca-bucut? O mabiasa iang sumias queng queiang panga-bucut?

Inaiuad ne uari ning anac a mipalual ia queng iatung iti? Reng meiaus a pengari reng maquicaburian a maglual a baiung tau a daia ning daia tamu.

Maragul ia pamaquibatan ing ninu man a maguing pengari. E mu cabud pacanan ampong papag-aralan, pipiblasan ampong babale reng anac a pepalual tamu. Tau. Gagau tamung tau. Tau a miabe queng comunidad. Comunidad a caiabe queng balen, queng iatu.

Nanu ia man maguing pamanugali ing anac queng pangaragul na, reng pengari reng sablang maquibatan.

O pusu, mibusni ca. E ca magpiac ban aquit mu ing sablang catutuan. Masaquit man tanggapan, cailangan iang arapan ban midinan capasnauan. At ing iatung lacuan, magui iang mas manaiun para careng suli ning suli ning suli ning quecaiung suli.

Posted from WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s